Drömmar nedskrivna med datum blir mål. Mål uppdelade i steg blir en plan. En plan som backas upp av handlingar och aktiviteter förverkligar drömmarna.

Resten är ledarskap, gruppkänsla och energi.